ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – Prijzen/betaling

Artikel   6 – Levering

Artikel   7 – Herroepingsrecht/retourneren/ruilen

Artikel   8 – Workshops

Artikel   9 – Aansprakelijkheid

Artikel 10 – Vragen/klachten

Artikel 11 – Bescherming van persoonsgegevens

Artikel 12 – Copyright

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Dit ben jij;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. Dit is Stipstijl.nl;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: Nienke van der Zwan, Stipstijl;
Adres: Wilhelmina Druckerweg 34, 4105 EP, Culemborg, Nederland
Telefoonnummer: 06 – 30214202
E-mailadres: nienke@stipstijl.nl
KvK-nummer: 70463808
Btw-identificatienummer: NL171525759B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die gedaan worden op stipstijl.nl. Door een bestelling te plaatsen, verklaar je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – Prijzen/betaling

5.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

5.2 Nadat je een bestelling hebt geplaatst, ontvang je van ons een bevestiging per mail met de totale kosten inclusief verzendkosten, volgens de tarieven van PostMasters.

5.3 Je kunt betalen via Ideal, Paypal of via een bankoverschrijving.

5.4 Je bestelling wordt klaargemaakt na ontvangst van betaling.

5.5 Voor de verzending van de bestelling brengen wij portokosten in rekening volgens de tarieven van PostMasters.

Artikel 6 – Levering

6.1 De artikelen op stipstijl.nl die uit voorraad leverbaar zijn worden, na ontvangst van betaling, binnen 1-3 werkdagen aangeboden bij PostMasters. De cut off tijd is om 14.00 uur. Bestellingen die op vrijdag voor 14.00 uur geplaatst zijn, worden op maandag bezorgd. 

6.2 Alle bestellingen worden via PostMasters bezorgd. Je ontvangt bij pakketpost een bevestiging per mail zodra je bestelling bij PostMasters is afgegeven.

Artikel 7 – Herroepingsrecht/retourneren/ruilen

7.1 Wij voeren jouw bestelling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan er een keer iets misgaan tijdens het bezorgen. Is een product beschadigd bij aankomst dan kan je dit product binnen 14 dagen naar ons terugsturen. Je dient vooraf telefonisch of via e-mail contact met ons op te nemen om de klacht te melden. Wij zorgen ervoor dat het zo snel mogelijk wordt opgelost.

7.2 Is een product niet naar wens dan kun je deze binnen 14 dagen retour sturen. Je dient vooraf telefonisch of via e-mail contact met ons op te nemen om de retour door te geven. Hierbij moet je het betreffende bestelnummer bij ons melden.

7.3 Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.

7.4 Na ontvangst van de retourzending zullen wij je het bedrag binnen 5 dagen terugstorten op jouw bankrekening. 

7.5 Stipstijl.nl retourneert geen verzendkosten.

Artikel 8 – Workshops 

8.1 Inschrijvingen

8.1.1 De workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

8.1.2 Stipstijl behoudt zich het recht voor, waar nodig, de locatie te veranderen.

8.1.3 Na inschrijving en betaling ontvang je een ontvangstbevestiging via e-mail die jouw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Een week voorafgaand aan de workshop ontvang je nog een e-mail met laatste details.

8.1.4 Per workshop zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt bij reguliere workshops tussen de 8 en 14 deelnemers per workshop. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

8.1.5 Als een workshop vol zit, kan je ons mailen om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van jouw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop]’. Vermeld daarbij jouw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

8.1.6 Door de inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 

8.2 Afmelden door de deelnemer

8.2.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren; nienke@stipstijl.nl

8.2.2 Bij afmelding voor een workshop wordt er € 5,- aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen en verwerken stipstijl.nl geld kost.

8.2.3 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang krijg je 100% van het bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 14 en 5 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 5 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

8.2.4 Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Jouw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even bij ons.

 

8.3 Annulering/verplaatsing door stipstijl.nl

8.3.1 De workshop vindt alleen plaats mits er minimaal 6 deelnemers zijn. Stipstijl.nl is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang bericht.

8.3.2 Stipstijl.nl is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.

8.3.3 Stipstijl.nl is gerechtigd bij ziekte van Nienke van der Zwan (de docent) deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.

8.4 Geheimhouding

8.4.1 Al het workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop en/of -materiaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan stipstijl.nl toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

8.4.2 Workshopdeelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van deelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

 

8.5. Overig

8.5.1 Stipstijl.nl behoudt zich altijd het recht om de workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

8.5.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

8.5.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren cq van deelname te annuleren. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Stipstijl.nl wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten of aanspraken worden ontleend en stipstijl.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze site en de producten. Stipstijl.nl vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

9.2 Stipstijl.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

9.3 Stipstijl.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers tijdens workshops, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

9.4 Tijdens de workshop wordt er gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Stipstijl.nl is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

Artikel 10 – Vragen/klachten

10.1 Uiteraard streven wij naar tevreden klanten. Heb je een klacht, vraag of opmerking over onze producten, workshops of onze site dan kan je altijd contact met ons opnemen via nienke@stipstijl.nl of via postadres W. Druckerweg 34, 4105 EP in Culemborg. Wij staan je graag te woord en doen onze uiterste best om het probleem op te lossen.

10.2 Het indienen van een klacht ontslaat je niet van de betalingsverplichting.

10.3 Als er een klacht is ingediend dan wordt er binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Stipstijl binnen 14 dagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.4 Je dient Stipstijl in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

10.5 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Bescherming van persoonsgegevens

De ingevulde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan derden worden verstrekt in verband met betalingstransacties en bezorging. Indien je je hebt opgegeven voor onze nieuwsbrief zal stipstijl.nl jouw persoonsgegevens, naast de hierboven beschreven gevallen, gebruiken voor reclamedoeleinden voor Stipstijl producten. Indien je geen prijs stelt op aangevraagde reclame van Stipstijl dan kan je je te allen tijde afmelden. Zie ook onze privacyverklaring.

Artikel 12 – Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden aan stipstijl.nl 

Stipstijl.nl is eigendom van en wordt beheerd door Nienke van der Zwan. Alle op de site afgebeelde gegevens (kopij, foto’s en illustraties) zijn eigendom of in licentie van Nienke van der Zwan en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Merknaam en beeldmerk Stipstijl zijn eigendom van Nienke van der Zwan en is geregistreerd en beschermd.

Stipstijl.nl draagt geen eigendomsrechten van alle op de site afgebeelde gegevens aan je over. Je bent eigenaar van het medium waarop afgebeelde gegevens van de site worden vastgelegd, maar stipstijl.nl behoudt het volledige eigendomsrecht met betrekking tot alle op de site afgebeelde gegevens en alle intellectuele eigendomsrechten die deze bevat.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Stipstijl.nl.

© 2019 Stipstijl / Nienke van der Zwan

Klik hier voor bijlage 1 (herroepingsformulier)