VOORWAARDEN KADOBON

In aanvulling op de Algemene gebruiksvoorwaarden zijn deze kadobonvoorwaarden van toepassing op door Stipstijl uitgegeven kadobonnen. Door gebruik te maken van een Stipstijl kadobon aanvaard je deze kadobonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stipstijl uitgegeven kadobonnen (zowel elektronische als gedrukte kadobonnen, papierenkadobonnen en als kadokaarten) (hierna gezamenlijk: “Kadobonnen”) die worden verkocht door Stipstijl en door Stipstijl aangewezen derde partijen.
 2. Iedere Kadobon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Kadobon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Kadobon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Kadobon en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Stipstijl te worden verstrekt. Stipstijl behoudt zich het recht voor om een Kadobon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Kadobon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Stipstijl of een door Stipstijl aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Kadobon bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Stipstijl te overleggen.
 3. Om een Kadobon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het “winkelwagentje” te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode “kadobon ” en vul je de exacte code in.
 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de kadobonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Kadobon heeft een onbeperkte geldigheidsduur.
 5. Kadobonnen uitgegeven door Stipstijl en/of door Stipstijl aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.stipstijl.nl.
 6. Kadobonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 7. Kadobonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 8. De restwaarde van de Kadobon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar in het account van de gebruiker. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Kadobon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de Kadobon .
 9. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Kadobon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: kortingscode of iDEAL.
 10. In geval van restitutie ontvang je een kadobon met eenzelfde waarde als je hebt gebruikt om jouw bestelling af te rekenen. 
 11. Het is niet toegestaan Kadobonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 12. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Kadobonnen wordt ontzegd.
 13. Het is niet toegestaan Kadobonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 14. Deze kadobonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Ik raad je aan om de kadobonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Kadobon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Kadobonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde kadobonvoorwaarden.
 15. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan Kadobonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Kadobonnen inwisselen.
 16. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Kadobonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen. Stipstijl zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.